Stali jsme se bronzovými sponzory ICPC!

Drazí konopní přátelé,
s radostí Vám oznamujeme, že naše společnost Hempoint se stala hrdým bronzovým sponzorem Mezinárodní konference o konopné politice organizované FAAAT, která se bude konat 7. – 9. prosince 2018 ve Vídni.

Co nás k tomu vedlo?

Legislativa a přístup ke konopí se mění v několika zemích po celém světě. Rostou nové a nové firmy v tomto oboru a neustále přibývá lidí nadšených z možností použití této mocné rostliny. Bohužel jsou však mezinárodní předpisy pro obchodování s konopnými výrobky stále omezené, jelikož Komise OSN pro omamné látky stále eviduje konopí na Seznamu I Jednotné úmluvy o omamných látkách (čili bez lékařského významu).

Vzhledem k tomu, že Hempoint již z darů této rostliny těží, prosíme Vás o podporu nás a naší práce v rámci iniciativy směřující k trvale udržitelnému rozvoji. V rámci FAAAT lobujeme, aby Komise OSN pro narkotické drogy zrušila evidenci konopí na Seznamu I.

Každý typ průmyslu na světě má své vlastní lobbisty, kteří bojují za lepší podmínky a zájmy společností, jako jsou naše konopné.

FAAAT je nezávislá nezisková organizace a jediná lobbistická skupina, která od roku 2014 bez přestávky prosazuje legalizaci konopí na mezinárodní úrovni a vzdělává osoby s rozhodovací pravomocí. FAAAT se podařilo prosadit, aby Světová zdravotnická organizace přezkoumala status konopí a zastaralé předpisy omezující potenciál jeho pěstování jak pro jednotlivce, tak společnosti.

Jednou z nejdůležitějších událostí letošního roku je Mezinárodní konference o konopné politice, která se bude konat ve Vídni 7. – 9. prosince 2018 vedle sídla OSN. Konference se koná současně se schůzí Komise OSN pro omamné látky, jíž se FAAAT pravidelně účastní. Konference je vedlejší akcí, která delegátům členských států OSN představí Zprávu o konopných politikách a udržitelném rozvoji, dva dny budou věnovány mezinárodní odborné konferenci a zároveň budou rozdány mezinárodní ocenění udržitelným konopným podnikům.

Díky této události máme jedinečnou příležitost zhodnotit a představit potenciál rostliny konopí v rámci Cílů udržitelného rozvoje OSN. Konference nabízí prostor k významné podpoře a zviditelnění reformy politiky vůči konopí v místě, kde se shromáždí hlavní konopní investoři, podnikatelé, výzkumníci a politici z reformních zemí.

Staňte se součástí tohoto historického okamžiku! Klepnutím na následující odkazy se můžete zapojit:

VYBERTE SI SPONSORING / BALÍČEK REZERVUJTE SI MÍSTO NA EXPU | INZERUJTE NA KONFERENCI

PRODÁVEJTE SVÉ KONOPNÉ POTRAVINY | BUĎ DOBROVOLNÍKEM | ZÚČASTNĚTE SE KONFERENCE

Related Posts