Přednáška Hanky Gabrielové Konopí pro zdraví

Konopí, rostlina, která provází lidstvo od nepaměti. 

Keltové ji spolu s kopřivou a lnem využívali na oděvy, staré oblečení sloužilo v době rozvoje knihtisku k výrobě papíru, vlákno i pazdeří se využívalo ke stavění a olej na svícení i jako hodnotná potravina.
Nelze pominou ani využití konopí v léčitelství. To vše pominulo v 60 letech minulého století se konopí dostalo na seznam zakázaných látek. Dnes se konopí stává znovu objevovanou rostlinou pro své široké využití v průmyslu i léčebný potenciál. Přednáška shrne především využití konopí jako potraviny a jeho léčebného potenciálu.

Každé sudé úterý v měsíci od 20:00 hod

Hospodářský dvůr Bohuslavice
Areál Hypoterapie – místnost jídelny
Bohuslavice 10, 588 56 Bohuslavice

 

 

Hana Gabrielová – Přes 20 let se aktivně podílí na budování, rozvíjení a prosazování konopného průmyslu a souvisejících ideálů bioekonomiky na rozhraní politiky, neziskového sektoru i byznysu, a to v rámci České republiky, EU i mezinárodních organizací.

Related Posts