Propojení konopné politiky a agendy udržitelného rozvoje

V prosinci se ve Vídni uskuteční jedinečná událost, na které budou projednány budoucí přístupy ke kontrole konopí, jeho možného využití a trhů. Nahlédne se také na rozvíjející se politické rámce.

Již léta se snažilo široké spektrum lidí přispívat k většímu společenskému a komplexnímu porozumění hodnot rostliny Cannabis sativa L. (marihuana i konopí), ať už se jedná o vědce napříč obory, obhájce lidských práv a aktivisty hájící práva na zdravotní služby a přístup k lékům, inovační společnosti ze soukromého sektoru či jiné zapálené osoby. V návaznosti na vlnu změn původem z Ameriky stále více zemí z celého světa míří k aktualizaci vnitrostátních právních a regulačních rámců týkajících se této komplexní rostliny.
Navzdory obrovskému pokroku nadále převažuje způsob myšlení vyvolaný mezinárodním systémem drogové kontroly ve věcech politiky vůči konopí. Zůstává tak jasným omezením pro jakýkoli výraznější posun s inkluzivními politikami veřejného zdraví a lidských práv v oblasti pěstování, držení, užívání (léčebné či nikoliv, ale i průřezová použití typu “marihuana s nízkým obsahem THC“) a obchodu. Vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace v roce 2016 rozhodla přezkoumat mezinárodního status konopí (viz faaat.net/cannabis), situace se začíná měnit: všichni průmysloví hráči, pacienti a obhájci lidských práv, stejně jako většina národních protidrogových agentur s ministerstvy zdravotnictví, nervózně čekají na závěry – očekávané 7. prosince. Mnozí očekávají, že možný výsledek nabídne státům příležitost navýšit veřejné investice do výzkumu, vyvinout inovativní politiky a vymezit nové perspektivy a hranice trhu. Tato doporučení budou předložena 7. prosince členským státům OSN v jejím vídeňském sídle v Rakousku.
V této souvislosti byla práce think & do tanku FAAAT na úrovni WHO velmi významná. Tato nadnárodní nevládní organizace sloužila celé roky jako celosvětová platforma pro diskusi a vypracovávání inovativních návrhů na modernizaci politik a postupů týkajících se konopí. Nová úprava Úmluvy (Jednotná úmluva o omamných/psychotropních látkách) navržená Světovou zdravotnickou organizací v prosinci a rámcový akční plán OSN o protidrogových politikách v letech 2019-2029 budou přijaty v březnu roku 2019. FAAAT think & do tank proto organizuje Mezinárodní konferenci o konopné politice, která bude poslední příležitosti pro externí vstupy klíčových zainteresovaných stran před tímto březnovým setkáním, které by mělo být historické a rozhodující. Cílem konference je propojit shromážděné výzkumné pracovníky, nevládní organizace, studenty, zástupce OSN a veřejné činitele a politiky ze sousedních zemí, podniky soukromého sektoru, investory a všechny dalších zainteresované strany ve Vídni 7. – 9. prosince 2018.
Vedle kontroly navrhovaných změn a snahy je upravit prezentuje tato událost, jakým způsobem konopí, průmyslové konopné trhy, inovace výrobků a služeb přispívají k dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN, globálního rámce pro udržitelné společnosti, do roku 2030. Fakticky: v roce 2015 se světoví lídři dohodli na 17 ambiciózních cílech pro bezpečnější, spravedlivější a lepší svět do roku 2030. V souladu s Rozvojovými cíly tisíciletí (MDGs) se program do roku 2030 zaměřuje na ukončení chudoby, boj proti nerovnostem a zastavení klimatických změn. Pod jejich vedením se všechny vlády dohodly změnit své střednědobé a dlouhodobé strategie v souladu s dosažením těchto cílů a vytyčením přesného souboru úkolů a ukazatelů.
Ke spolupráci na dosažení těchto cílů jsou vyzvány také podniky, občanská společnost a široká veřejnost.

Rostlina konopí: průmyslový nástroj pro ekologičtější a udržitelnější společnosti
Samotná rostlina konopí má řadu výhod. Jde o rychle rostoucí obnovitelný zdroj s téměř neomezeným průmyslovým využitím. Její potenciál je podstatný mimo jiné jako náhrada za ropné produkty – což ji předurčuje stát se dokonalým kandidátem pro ekologičtější společnost.

Reforma konopné politiky: sociální nástroj pro spravedlivější a silnější společnosti
Současná restriktivní politika týkající se psychoaktivního využití (ať už terapeutického či nikoliv)
brání dosažení části SDGs, zejména těch souvisejících s lidskými právy, spravedlností institucí a trestního práva nebo zdravotnickým sektorem. Vhodná politická opatření je mohou naopak významně podpořit.

Vzhledem k tomu, že se hnutí pro podporu legalizace konopí celosvětově neustále rozšiřuje, otevírá tato podpora a rostoucí zájem prostor pro výrobu, obchod a další využití konopí / marihuany.
Během mimořádné události pořádané v rámci Mezinárodní konference o konopné politice vydá FAAAT think & do tank pro OSN podrobnou zprávu o příspěvku rostliny Cannabis sativa L. k dosažení SDGs.

 

Program ve zkratce

Sobota 8.12. bude věnována plenárnímu panelu a klíčovému zasedání s hlavními vědci, politiky a podnikatelskými lídry. Zaměří se s širší mezioborovou perspektivou na kritické otázky pro každého zájemce o vícerozměrné rysy právní úpravy konopí: dopad kultivace konopí/marihuany na životní prostředí, genderová otázka rovnováhy mezi pohlavími na rozvíjejících se trzích s konopím, udržitelný a spravedlivý přístup ke zdravotnickým a konopným léčivům, schémata pro harm reduction a způsoby jejich uvádění do praxe, socioekonomická a sociální spravedlnost.
Neděle 9.12. se zaměří na případové studie rozdělené dle témat a oblastí (Rakousko a sousední země, rozvojové země). V neděli se budou konat Mezinárodní ceny konopného průmyslu.
Společnosti, start-upy a další inovativní jedinci jsou vítáni k prezentaci svých výrobků, postupů, služeb, zkušeností či nápadů, které mění způsob, jakým přemýšlíme o konopí, jakým způsobem ho používáme nebo mění nastavená pravidla.
Toto stručné sdělení jen okrajově shrnuje, co vše je možno udělat za účelem zajištění neškodného politického přechodu od zákazu a je pouze úvodem k nejdůležitějším rozhodovacím procesům a směrům, které budou projednávány v prosinci ve Vídni.

Related Posts