Názvosloví zelí: jak se trávě říká kolem světa

Mnohá ze slov, která užíváme pro konopí, si nesou historickou zátěž, a používání některých termínů v dnešní legislativní debatě je často diskutabilní.

BENJAMIN M. ADAMS | původně publikováno 18. února 2019 na https://merryjane.com/culture/the-nomenclature-of-nug-what-weed-is-called-around-the-world
český překlad: https://kopac.cz/nazvoslovi-zeli-jak-se-trave-rika-kolem-sveta/

I když je užívání konopí po mnoho tisíc let praktikou rozšířenou po celém světě, jména a neologismy rezervované pro tuto rostlinu se vyvíjely a vyvíjejí s lidskou kulturou. Klikatá etymologie hlavních názvů pro rostlinu se táhne staletími, a současné termíny a slangové názvy mají sílu ovlivnit veřejné mínění o trávě a o všem kolem ní.

Mnohá ze slov, která používáme pro konopí, si nesou historickou zátěž – a používání některých termínů v dnešní legislativní debatě je často diskutabilní. „Cannabis“ je vědecký termín v moderní latině pro rod aromatické rostliny, zahrnující cannabis sativa cannabis indica nejpozději od roku 1728. Vystopovat jeho etymologický původ je ale mnohem těžší úkol. Řekové nazývali rostlinu kannabis či κάνναβης, ale nejranější zmínky byly pravděpodobně přepisem skythského nebo thráckého slova – a není málo teorií o prapůvodních kořenech tohoto slova. „Cannabis“ byl také upřednostňovaný termín pro všestranně léčebnou tinkturu, která se dala pořídit v lékárnách 19. století.

Nejranější doložené použití slova, připomínajícího „marijuana,“ se datuje ke knize Huberta Howe Bancrofta z roku 1873 a k dokumentu z roku 1894. V roce 1905 Punch Magazine začal používat slova jako „marihuana,“ jež následovala od jednoho pobřeží USA k druhému sahající protimarihuanová mánie, která trvala po další tři dekády ve formě Reefer Madness. Moderní konopná komunita je rozdělena v názoru, zda používat „to slovo na ‚M‘,“ termín s kořeny v rasistické americké prohibicionistické tradici.

Jak mnozí vědí, Harry J. Anslinger povýšil španělsky znějící slovo na pejorativní termín, aby posílil své tažení za kriminalizaci rostliny. Těsně předtím, než byla v roce 1933 zrušena alkoholová prohibice, byl Anslinger jmenován šéfem Federálního úřadu pro narkotika, a nijak pak neváhal obviňovat Mexičany a nebělochy z kouření trávy. Jiní vidí jako klíčový negativní vliv vydavatele Williama Randolpha Hearstav podpoře protikonopné kampaně i protimexické hysterie. Zkreslené články v Hearstových novinách líčily, jak marihuana vyvolává úchylné sexuální chování, satanismus, žhářství a násilí, a Mexičany označovaly za jejich pachatele. Mnozí nyní věří, že Anslinger, Hearst a Andrew Mellon konspirovali proti konopnému průmyslu, soutěžícímu s papírem, vyráběným ze dřeva.

V průběhu času se vnímání trávy změnilo, stejně jako slova, která pro ni používáme. „Ďáblův salát“ (the Devil’s Lettuce) se pomalu stal zábavnou, neškodnou drogou pro „huliče“ a hipíky, a pak se znovu vyvinul v léčivku, jíž užívá každý. Nyní máme stovky nářečních výrazů a eufemismů, které pro rostlinu používáme, a většina lidí zná myriádu slangových slov pro trávu napříč americkou kulturou. Zde je několik variací konopné terminologie spolu s tím, jak byla tato slova v průběhu času utvářena a modifikována.

„Hašiš“

Slovo „hašiš“ pochází z arabského slova حشيش مخدر (hašíš). První doložené užití tohoto slova se datuje k propagandistickému pamfletu z egyptské Káhiry a roku 1123; pamflet obviňoval specifickou skupinu lidí, nizarské muslimy, z pojídání hašiše. Zní vám to povědomě? Užívání hašiše jako omamujícího prostředku se zřejmě začalo objevovat na Středním Východě již v roce 900 našeho letopočtu, a pak se zvolna šířilo do celého světa. Během několika set let byl hašiš zakázán na různých místech světa. Historici se často přou o to, zda slovo „asasín“ [úkladný vrah; pozn. překl.] pochází ze slova „hašiš.“Zápisky Marca Pola popisovaly Řád hašašínův severní Persii, kteří konzumovali silnou drogu jako součást rituálu vstupu do dospělosti, je ale možné, že části této story byly do příběhu doplněny nebo vymyšleny později. V 19. století se používání slova „hašiš“ v západní kultuře rozšířilo, jak je zřejmé například z textu z roku 1857 Pojídač hašiše.

„Pakalolo“

Lidé z Havaje – včetně dřívějšího prezidenta Baracka Obamy – znají trávu pod slangovým havajským názvem pakalolo. Obama byl členem party, kouřící trávu, která si říkala Choom Gang. „Choom“ je slovo z ostrova Havaj, a znamená „tráva.“ „Paka“ znamená havajsky tabák, a „lolo“ znamená hloupý, natvrdlý či šílený, takže když říkáte pakalolo, říkáte v překladu „ujetý tabák.“ Celkem jednoduché. Vzhledem k tomu, že (federální stát USA) Havaj se pokouší legalizovat konopí, a že na ostrově se daří populárním kultivarům konopí s ovocným aromatem, měli byste si toto slovo přidat do slovníčku.

„Kief“

Kief, kif nebo keef – pocházející z arabského slova كيف (kajf) – znamená buď „omámení“ nebo „rozkoš.“ Histroricky byl kief konzumován v řadě forem od směsí ke kouření až po madžounprastarý chutný marocký hašišový džem. Pro dnešní Američany je kief prostě prach s vysokým obsahem THC, který se shromažďuje na dně vaší drtičky konopí, ale slovo samotné je mnohem starší.

„Dagga“

V Jihoafrické republice místní nazývají trávu „dagga,“ což je oficiální jméno pro konopí v afrikánštině. Název pochází z khokhoinského kořenového slova „dacha,“ které označovalo nomádské kmeny, jež kdysi kočovaly oblastí. Podle některých pramenů se dagga v oblasti užívá někdy od roku 1670. Jižní Afrika se co do bezcitné prohibice nijak zvlášť neliší od Severní Ameriky. Idioti, kteří byli zodpovědni v devadesátých letech minulého století za jihoafrický eradikační program, lili na pole s daggou travex – čistý jed. Tyto zavrženíhodné akce byly podrobně pokrývány časopisy, jako jsou High Times.

„Gandža“ a „bhang“

Užívání slova „gandža“ pochází z hindského slova गांजा, jež samo bylo převzato z prastarého slova v sanskrtu. V severní Indii je zpracovaná tráva známa pod jménem čaras, místním slovem pro hašiš. Vysoce rozšířenou formou konopí v Indii je nicméně bhang – čaj z konopí s mlékem. Slova jako „bhanga“ se začala objevovat v sanskrtu nejpozději kolem konce prvního tisíciletí našeho letopočtu, a ve starodávných textech byl Šiva označován za „Pána bhangu.“ Dnes je obvyklé se často setkávat s variacemi na slovo „bhang,“ jako je třeba populární nápoj bhang lassi. Indové obvykle v Hindú mluví jako o „bhangu“ o konopí v jakékoliv formě a jakkoliv připraveném. Zbožní sádhuové ještě stále nápoj konzumují a uctívají jeho svatost. Z nějakého důvodu se slovo „gandža“ uchytilo na Jamajce, a stalo jedním z nejoblíbenějších termínů na ostrově pro trávu.

Česká synonyma, přezdívky, entuziasmy a slangové výrazy – pozn. překl.

V této části se přímo nabízí zařazení stručného slovníku slov, souvisejících s konopím, v češtině. Redakce www.KOPAC.cz má sepsání takového slovníku ve výhledovém plánu, prvním nezbytným krokem ale je soustředění slov, která se v souvislosti s konopím v češtině používají.

Tato část článku je souhrnem synonym, která jsou známa překladateli, jenž se léčebným konopím profesionálně zabývá.

Prosím všechny čtenáře, aby jim známá slova, která nejsou uvedena v pravidelně aktualizovaném seznamu níže, zasílali na email info@kopac.cz; zdržte se prosím vtípků a emailového bombardingu; jde o vážnou a potenciálně přínosnou věc.

Konopí

marihuana, maruška, marijánka, marjánka, mařena, máčka, matroš, pšoutek, roští, sendvič, seno, hulení, hulčo, tráva, travka, kytka, zelí, majoránka, zelený trička (pro komunikaci přes SMS a sociální sítě), gandža, bhang, „to svinstvo,“ skunk = skaňour = skéro (pro vysokopotentní rostlinu s vysokým obsahem THC), ???

Hašiš

haš, čaras, plastik, bahno, čokoláda, bergman, afghán, shit ???

Cigareta konopí (nebo směsi konopí s tabákem)

joint, špek, špíček, brko, brčko, brkýř, čutka, buřt, džonson, džoán, šprušle, ???

Potáhnutí z cigarety konopí

šluk, prd, prásk, ???

Vaporizér ke kouření konopí

vapík, vapo, péro, ???

Related Posts