Šance na odstranění bariér rozvoje konopného průmyslu

– tisková zpráva spolku Český konopný klastr (CzecHemp) k semináři Potenciál konopí v PS PČR 18. 2. 2020
Praha, Česká republika, 25. 2. 2020 – V úterý 18. 2. 2020 se v Poslanecké sněmovně konal seminář Potenciál konopí uspořádaný místopředsedou Zemědělského výboru PS PČR Mgr. Radkem Holomčíkem ve spolupráci s CzecHemp. Akce s hojnou účastí představila na parlamentní půdě prostřednictvím prezentací českých pěstitelů a zpracovatelů možnosti, které skýtá technické konopí.

Prvním blok semináře zahájili Tomáš Sadílek a Petr Polanský (ICCI) úvodem do současného právního rámce, své zkušenosti z konopné praxe zde sdíleli Aleš Jindra, jednatel předního českého pěstitele KonoPro s.r.o., Miloš Beran, zabývající se potravinářským využitím konopí jako superpotraviny, Tomáš Rohal (BOHEMPIA s.r.o.) – výrobce konopné obuvi a oblečení, průkopník konopného stavitelství v ČR Jan Bešík (MABEKO s.r.o.) a Jan Martin Paďouk (CanaCare), který sdělil účastníkům novinky z léčby aplikací kanabinoidů. Blok uzavřel příspěvek prezidentky CzecHemp Hany Gabrielové (Hempoint s.r.o.) o environmentálních aspektech pěstování konopí a souvislosti s Agendou 2030 a European Green Deal.

Ve druhém bloku vystoupili zástupci organizací, které buď již s konopím aktivně pracují, nebo o něj jeví zájem – Dagmar Milerová Prášková z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), Radim Kotrba z Asociace soukromého zemědělství, Prokop Šmirous ze Svazu lnu a konopí ČR a Olga Chybová z Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

Byl zde také zveřejněn návrh na odstranění legislativních bariér rozvoje odvětví, které zažívá celosvětový boom. Shrnutí současného stavu i doporučení do budoucna obsahuje CzecHemp white paper.

Český konopný klastr provedl analýzu stávající právní úpravy a navrhuje:

  • zavést toleranci obsahu technologicky neodstranitelných reziduí THC u zpracovávané části rostliny konopí a ve výrobcích z konopí;
  • doplnit jednotlivé konopné produkty do potravinových vyhlášek Ministerstva zemědělství za současného zajištění ochrany zdraví spotřebitelů; a
  • vydat jednotnou metodiku posuzování obsahu THC v rostlině.

Hana Gabrielová, prezidentka Českého konopného klastru, z.s., k semináři uvádí:
„CzecHemp vítá projevenou vůli parlamentních stran se problematikou zabývat a je připraven poskytnout odborná stanoviska a konkrétní doporučené hodnoty na základě současných vědeckých poznatků tak, aby na jedné straně umožňovaly průmyslové zpracování technického konopí a na straně druhé zajistily ochranu zdraví spotřebitelů a neumožnily zneužití nebo zisk zakázaných látek z konopí snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky.“ Dále pak shrnuje svůj příspěvek na semináři slovy: Pěstování konopí má zcela zásadní význam pro revitalizaci půdy, omezení úbytku biodiverzity a díky vysoké schopnosti vázat oxid uhličitý i pro boj s klimatickou změnou. Díky široké možnosti využití je jako obnovitelný biologický zdroj plnohodnotnou alternativou zdrojů fosilních. Je tedy nejvyšší čas, aby byly odstraněny legislativní bariéry konopného průmyslu, aby se na něm mohla začít stavět bioekonomika pro 21. století.“

KONTAKTY

Český konopný klastr, z.s.
Rousínov 47
473 01 Svor

Web: https://czechemp.cz
Facebook: https://www.facebook.com/CzecHemp/
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/czechemp/
Twitter: https://twitter.com/CzecHemp

Hana Gabrielová
prezidentka
Tel.: +420 777 027 012
E-mail: prezidentka@czechemp.cz

Ondřej Krásný
manažer
Tel.: +420 773 972 709
E-mail: manazer@czechemp.cz

Related Posts