Podpora European Green Deal

– tisková zpráva spolku Český konopný klastr (CzecHemp) k přechodu EU na udržitelnou zelenou ekonomiku

Svor, Česká republika, 17. 12. 2019 –  Minulou středu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen tzv. European Green Deal, ambiciózní strategii růstu vytyčující konkrétními opatřeními cíl, aby Evropa byla do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Mezi opatřeními nechybí podpora bioekonomiky, vytvoření cirkulární ekonomiky, investice do výzkumu a vývoje udržitelných technologií a řešení, snaha o zachování biodiverzity, přechod na čistou energii a omezení znečišťování. V pátek 13. 12. byla strategie přijata drtivou většinou členských zemí EU včetně České republiky. Klastrová organizace CzecHemp tento krok vítá a strategii EK podporuje. Zároveň uvádí několik důvodů, v čem vidí přínos konopného průmyslu pro realizaci opatření z European Green Deal.

Široké portfolio možností využití konopí (průmyslově především v textilním, stavebním, potravinářském, papírenském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu a tvorbě bioplastů, s využitím vázání oxidu uhličitého do obnovitelných materiálů, a zemědělsky k ozdravení kontaminované půdy díky jeho nižší náročnosti na pesticidy, fytoremediačním vlastnostem a hlubokému, rychlému kořenění, které přispívá k zlepšení půdní struktury) nabízí výzvu stávajícím průmyslovým odvětvím nahradit ekologicky nešetrná řešení založená především na fosilních zdrojích jednou polyfunkční rostlinou. CzecHemp vítá relokaci prostředků na výzkum udržitelných technologií a podporu environmentálně šetrných řešení a doufá, že evropská politická reprezentace dá přednost relevantním vědeckým datům před iracionální stigmatizací konopí, které jsme svědky v uplynulých šesti dekádách. Pouze poté může být rozvojem chybějící infrastruktury a odstraněním legislativních bariér v rámci celé EU obnoven dodavatelsko-odběratelský řetězec konopného průmyslu a být plně využit jeho potenciál.

Cesty, kterými se vydat ve výzkumu a užití konopí, naznačuje v roce 2018 vydaná publikace Cannabis and Sustainable Development. Po zatímní nejistotě mezinárodního společenství v naplňování cílů udržitelného rozvoje globálně EU ukazuje tolik potřebnou vůli začít alespoň na úrovni kontinentu a stát se tak světovým lídrem uhlíkové neutrality.

KONTAKTY

Český konopný klastr, z.s.
Rousínov 47
473 01 Svor
Web: https://czechemp.cz
Facebook: https://www.facebook.com/CzecHemp/
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/czechemp/
Twitter: https://twitter.com/CzecHemp

Hana Gabrielová
prezidentka
Tel.: +420 777 027 012
E-mail: prezidentka@czechemp.cz
Ondřej Krásný
manažer
Tel.: +420 773 972 709
E-mail: manazer@czechemp.cz

Related Posts