Prodejní podmínky

Společnost HemPoint je registrovaným distributorem konopných osiv

Distribuce konopných semen v Evropě je přísně regulována národními vládními agenturami – v ČR na distribuci osiv dohlíží ÚKZUZ. Z tohoto důvodu je přísně zakázá- no jakkékoliv množení osiv prodávaného společností Hempoint. Pokud máte zájem o množení konopných osiv, kontaktujte nás.

Další prodej konopných semen prodáva- ných společností HEMPOINT je bez platné licence distributora konopných semen zakázán. Pokud to plánujete, požadujeme, abyste spolu s objednávkou semen předlo- žili ke kontrole a schválení vaši licenci.