Konopí jako nástroj pro udržitelný rozvoj – tisková zpráva spolku Český konopný klastr (CzecHemp)

– tisková zpráva spolku Český konopný klastr (CzecHemp) k vydání českého překladu publikace Kenzi Riboulet-Zemouliho Sada nástrojů pro udržitelnou konopnou politiku

Praha, Česká republika, 22. 4. 2021 –

Nikoli náhodou dnes vydává CzecHemp elektronickou verzi publikace, ve které konopný aktivista Kenzi Riboulet-Zemouli upozorňuje na benefity využití konopí
pro dosažení jednotlivých cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Den Země, který si připomínáme každý rok 22. dubna, nás nutí k zamyšlení, zda se lidstvu daří ambiciózní strategii OSN naplňovat tak, aby bylo jejich cílů dosaženo do roku 2030, jak bylo proklamováno. Právě pěstování konopí, jakožto rychle rostoucí rostliny s řadou regenerativních vlastností a multifunkčním využitím, může urychlit zatím ne dostatečně efektivní dosahování Cílů udržitelného rozvoje. Jak? To není v možnostech rozsahu tiskové zprávy, ale dočtete se to na vice než 100 stranách publikace
Sada nástrojů pro udržitelnou konopnou politiku.

Po anglické a španělské verzi je čeština třetím jazykem, ve kterém vychází, a to pouhé dva roky od vydání a prezentování jejího originálu Komisi pro narkotika OSN. Ukončení iracionální konopné prohibice je prvním krokem k uzdravení naší planety a CzecHemp k němu díky podpoře od svých členských organizací ochotně přispěl. Nyní bude publikaci a její hlavní myšlenky, přispívající k vytvoření udržitelné bioekonomiky založené na obnovitelném biologickém zdroji, šířit mezi klíčové politické a ekonomické hráče v České republice. Hana Gabrielová, prezidentka CzecHemp, konopná a environmentální aktivistka, k vydání řekla: „Den Země by měl být nejen oslavou života na naší planetě, ale především připomenutím naší odpovědnosti za jeho udržení. Konopí je díky čistící schopnosti vůči atmosféře a půdě při jeho růstu a multifunkčnímu využití v potravinářství, textilním, stavebním a papírenském průmyslu, kosmetice, medicíně a farmacii či jako alternativa ropných plastů ideální nástroj. Průmysl i spotřebiteléPrůmysl i spotřebitelé by si to měli uvědomit a preferovat konopné materiály z lokálních zdrojů před těmi z fosilních, často dovážených přes půl světa. Možnost jak pomoci udržitelnému způsobu života lidí na Zemi stále máme.“ Kenzi Riboulet-Zemouli, autor publikace, k tomu dodává: „Zatímco se světoví lídři dnes na Den Země setkávají na popud nového amerického prezidenta Bidena, aby řešili celosvětovou klimatickou krizi, je nejvyšší čas do boje s touto krizí povolat rostlinu, která tradičně roste v Čechách stejně jako v Thajsku nebo Kolumbii.“

Tisková zpráva (pdf)

Related Posts