40. jednání ECDD v Ženevě: zlomový okamžik pro globální politiku v oblasti konopí

Ženeva, 7. června 2018 / Světová zdravotnická organizace (WHO), jež letos slaví 70. výročí svého vzniku, konečně podniká kroky k nápravě bezpráví, které sama spoluvytvořila tvrzením, že konopí nemá žádnou lékařskou hodnotu, které se opíralo o předpojaté vědecké postupy a vedlo k celosvětovému zákazu tradičního a rekreačního užívání konopí, jakož i k přísnému omezení lékařského použití a výzkumu. Odborná komise pro drogové závislosti (ECDD), která spadá pod WHO, tento týden v Ženevě vůbec poprvé vyslechla lékaře, pacienty a badatele a začala nestranně analyzovat a hodnotit zdravotní rizika a přínosy konopí. Její závěry pravděpodobně ovlivní změny v zákonech na mezinárodních i národních úrovních.

Nevládní organizace FAAAT think & do tank se usilovně snaží podporovat a rozšiřovat interakci, dialog a podněty mezi WHO, občanskou společností a vládami jednotlivých zemí. Při této příležitosti jsme koordinovali Společné prohlášení občanské společnosti pro odborníky (Joint Civil Society Statement to the Experts [1]) podporované 106 nevládními organizacemi z 35 zemí celého světa, mezi kterými jsou organizace sdružující vědce, lékaře, lidskoprávní činitele, postižené skupiny obyvatel, pacienty, studenty, uživatele či odborníky na drogové závislosti.
Tento příspěvek kritizuje předsudky zjištěné v přípravné fázi a v dokumentaci pro 40. jednání Odborné komise pro drogové závislosti (ECDD).
Pod prohlášení svůj podpis připojilo 106 organizací z Afghánistánu, Argentiny, Austrálie, Belgie, Bolívie, České republiky, Francie, Chile, Irska, Izraele, Itálie, Jamajky, Jihoafrické republiky, Kanady, Kolumbie, Kostariky, Maďarska, Mexika, Německa, Nizozemska, Paraguaye, Peru, Portugalska, Rakouska, Řecka, Salvadoru, Spojených států Amerických, Svaté Lucie, Španělska, Švýcarska, Trinidadu a Tobaga, Uruguaye, Velké Británie a Zimbabwe. Úplný seznam se zobrazí po kliknutí na níže uvedený rámeček:

Kromě vyjádření k těmto případům politováníhodné předpojatosti obdrželi odborníci ECDD široký a úplný přehled námitek, hrozeb či případů porušování lidských práv vyvolaných současnou legislativou týkající se konopí.
Všichni účastníci pondělního slyšení [2] poukázali na překážky bránící přístupu ke konopí pro léčebné účely a na neúměrný dopad trestních opatření odvozovaných z platné kategorizace drog, zejména v případě menšin a žen.
Série technických problémů však ztížila soustředění odborníků na některá vyjádření, čímž se jen zvýraznila těžkopádnost „Organizace“ a problémy v přípravě události takového historického významu.

Pohled do historie
V 50. letech 20. století WHO na základě irelevantních, neúplných a podjatých údajů odsouhlasila zařazení konopí na seznam nejpřísněji kontrolovaných drog  na seznamu omamných látek OSN[3]. Tyto seznamy klasifikují konopí a jeho deriváty jako látky, „u nichž je nebezpečí zneužití obzvláště vysoké a které mohou mít nepříznivé účinky“ s tím, že „jejich léčebné účinky jsou nulové či velmi malé“.
Formální vědecký výzkum konopí se však nikdy neuskutečnil – přestože WHO je od 60. let minulého století na základě pověření zodpovědná za hodnocení rizik všech drog, které mají potenciál vyvolávat závislost nebo zneužívání[4] a od přelomu století je též pověřena každých 20 let aktualizovat svá hodnocení.

Tato hodnocení se provádějí na základě důkladného přezkumu veškerých relevantních dat, která jsou k dispozici pro danou drogu, a to včetně nejnovějších vědeckých důkazů, ale také údajů z terénu, preklinických výzkumů a dokonce i dokumentovaných zkušeností pacientů. Tato hodnocení mají v kompetenci nezávislí odborníci ECDD[5], kteří vydávají doporučení o tom, zda zkoumaná droga (rostlina či látka) by měla či neměla být zařazena pod mezinárodní kontrolu a na který seznam omamných látek by měla být umístěna[1].

Ještě před dvěma roky WHO potlačovala pokusy ECDD o revizi konopí, čímž na mezinárodní úrovni udržovala represivní status quo a neumožňovala zkoumání lékařského využití konopí a kanabinoidů. Jakmile mělo dojít na zařazení konopí na pořad jednání, funkcionáři WHO vždy požadovali „doplnění o nejnovější informace“ – tím se konopí zařadilo na nejnižší úroveň rozpravy, což nevedlo k žádnému novému hodnocení ani dopadům na oficiální politiku. Ještě horší bylo, že obsah těchto doplnění silně kritizovala část občanské společnosti[6].

Po značném úsilí ze strany vědecké obce, vlád a organizované občanské společnosti se však v roce 2016 WHO konečně rozhodla započít s procesem revize konopí. V listopadu 2017 se uskutečnilo jednání Komise o několika nových škodlivých psychoaktivních látkách, ale také o předběžném hodnocení kanabidiolu (CBD) jako prvním kroku (předběžné hodnocení[4]) v rámci složitého tématu konopí a jeho derivátů. Komise dospěla k předběžnému závěru, že CBD je zcela bezpečná látka se slibným léčebným použitím a že „současné informace […] neopodstatňují zařazení této látky na seznamy v rámci Jednotné úmluvy“.

Tento týden WHO konečně svolala speciální 40. jednání své Odborné komise[8] – poprvé v celém rozsahu věnované konopí. Komise řešila poslední část procesu týkajícího se CBD (Kritický přezkum[4]), načež začala nejzábavnější část jednání, a to předběžné hodnocení těchto látek: „konopí“, „konopná pryskyřice“, „konopné extrakty“, „konopné tinktury“, „Δ-9-THC“ a „izomery THC“.
Čtyřdenní jednání započalo v pondělí 4. června odpoledním slyšením lékařů, pacientů a badatelů a skončilo 7. června. Jednání byly přítomné i další mezinárodní instituce známé svým kritickým pohledem na terapeutické vlastnosti konopí, například INCB (Mezinárodní výbor pro kontrolu drog) [9]. Výsledek práce se dozvíme až za několik týdnů a poté bude formálně prezentován všem zemím zastoupeným v OSN během prosincového jednání Komise pro narkotika [10].

Pokud na poslední chvíli nedojde k dramatickému obratu (což je v rámci systému WHO poměrně běžná záležitost), očekává se, že proces bude pokračovat směrem ke Kritickému přezkumu, který by mohl vést ke kýžené změně zařazení konopí a/nebo jeho derivátů v rámci Úmluv OSN o kontrole drog [11].

FAAAT think & do tank (nezisková organizace financovaná pouze z vašich příspěvků) bude nadále sledovat vývoj v těchto otázkách a usilovat o to, aby WHO pro konopí přijala co nejdůkladnější, nejvěrohodnější normy vycházející z dostupných důkazů. Začínáme již tuto sobotu diskusí s představiteli sekretariátu WHO ECDD v Ženevě [12]. A veškeré aktuální informace budou i nadále k dispozici na našich stránkách www.faaat.net/cannabis

[1] Joint Civil Society Statement: faaat.net/publications
[2] Pictures of some stakeholders present: twitter.com/FAAATnet/status/1003704862960472064
[3] Schedules of the drug control conventions: faaat.net/think-tank-en/crimson-paper-1
[4] The ECDD review process explained: faaat.net/think-tank-en/crimson-paper-3
[5] The ECDD explained: faaat.net/think-tank-en/crimson-paper-2
[6] Michael Krawitz, International Prohibition, the Next Battleground: https://cannabisnow.com/international-prohibition-the-next-battleground/
[7] EIHA-FAAAT Press release for the 39th ECDD: eiha.org/media/2017/12/17-12-15-EIHA-FAAAT-PRESS-COMMUNICATE-WHO-ECDD-CBD-OUTCOME.pdf
[8] WHO website, Fortieth meeting of the Expert Committee on Drug Dependence: who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd_40_meeting/en
[9] INCB, Press communiqué: incb.org/incb/en/news/news_2018/incb-participates-in-the-40th-meeting-of-the-who-expert-committee-on-drug-dependence.html
[10] Commission on Narcotic Drugs, Meetings of the current year: unodc.org/unodc/en/commissions/CND/CND_Meetings-Current-Year.html
[11] The webportal of FAAAT think & do tank: faaat.net/cannabis
[12] Journée Société civile & politiques du cannabis: www.cannareg.ch

Related Posts