Day

26 září, 2019
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na 6. seminář Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace činností
Read More
Inspirace a trendy pro každou firmu Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 8. října | Pavilon E, sál E4
Read More
10. října vystoupí i naše CEO, Hanka Gabrielová se svou přednáškou ve 13:00
Read More