Podpora Projektů

Vzdělávání, spolupráce, ekonomické posílení.

Hempoint CEO Hana Gabrielova with Nivedita Bansal Shah, Shah Hemp Inno-Ventures, Kathmandu

Účastníme se diskuzí a lobování v oblasti mezinárodní i národní protidrogové politiky. Realizujemevzdělávací akce a s radostí propojujeme zájemce o využití konopných materiálů. Na Biofarmě Sasov, na které působíme, provádíme informační prohlídky, během kterých můžete vidět růst konopí na polích a jak se jeho pěstování klobí s chodem farmy.

SHIV / Nepál

Spolupracujeme na výměnném programu se společností Shah Hemp Inno-Ventures (SHIV) v Nepálu, obchodní společností se sídlem v Káthmándú, která posiluje místní ekonomiku zpracováním a využitím konopí. SHIV používá konopné zdivo na přestavbu domů v Nepálu po ničivém zemětřesení v roce 2014, školí místní obyvatele v oblasti zpracování konopí a podílí se na vývoji textilních výrobků a potravin.

Hemp2020 Business Summit

Jsme hrdí na to, že jsme spoluorganizátory Hemp2020, každoročního obchodního summitu který se konná v Polském Naklo Palace a kterého se účastní úspěšné konopné firmy, podnikatelé, investoři a aktivisté z celého světa.

ENCOD / FAAAT / Mezinárodní

Naši blízcí spolupracovníci – nadnárodní nevládní organizace a think-tank – pracují na posílení sociálních hnutí a neziskového sektoru. Zabývají se etickými, politickými, ekonomickými a sociálními otázkami souvisejícími s drogovou drogou a závislostí. Skupina se zasazuje o transparentní a měřitelné politiky, které vedou k posílení osobnosti a komunity, sociální spravedlnosti a zdraví.

EIHA / Evropa / Svět

EIHA je jednou z největších průmyslových konopných organizací na světě. Hempoint je členem EIHA od roku 2013. EIHA vydává studie a komplexní výroční zprávu o evropských konopných trzích. Asociace řeši jednotlivé aktivity v rámci pracovních skupin zaměřených na specifické oblasti týkající se konopí a jeho zpracování.

IMCPC / Mezinárodní

Celosvětová koalice založená v roce 2015 z pacientských organizací po celém světě, které pracují v oblasti práv pacientů na konopnou léčbu. IMCPC se snaží o překonání kulturních obav z konopí, nelegálního užívání konopí jako léku a rozdílu ve vzdělávání pacientů a lékařů. Hempoint byl u vzniku této organizace, která každým dnem nabývá na významu.

KOPAC / Česká republika

Česká asociace pacientů na léčbu konopí. Organizace pracuje na širokém spektru vzdělávacích a vědeckých aktivit, které zajišťují práva uživatelů konopných konopí a podporuje sociálně znevýhodněné pacienty se snahou zajistit jim potřebnou léčbu.

Spolek KONOPA / Česká republika

Organizace, která nabízí vzdělávání o konopí prostřednictvím veřejných seminářů a přednášek na českých a vysokých školách. Spolek podporuje konopí orientovaný udržitelný životní styl, konopí jako motor lokálního hospodářského rozvoje, energetické nezávislosti a ochrany životního prostředí.

TGAV / Polsko

Poradce / rozvoj podnikání: Pěstovat vesnici (TGAV) je veřejně soukromý projekt založený na podpoře rozvoje venkova v Polsku, pracující společně s místní samosprávou, příslušnými ministerstvy a regulačními orgány, podnikateli a investory.

Další zapojení

Mezinárodní Sdružení Farmářů Konopí

Indická Asociace Konopí

Bija Hemp – prodej konopných osiv