Podpora projektů

Vzdělávání, spolupráce, ekonomické posílení

Hempoint CEO Hana Gabrielova with Nivedita Bansal Shah, Shah Hemp Inno-Ventures, Kathmandu

Účastníme se diskuzí a lobování v oblasti mezinárodní i národní protidrogové politiky. Realizujeme vzdělávací akce a s radostí propojujeme zájemce o využití konopných materiálů. Na Biofarmě Sasov, kde působíme, provádíme informační prohlídky, během kterých můžete vidět růst konopí na polích a skloubení jeho pěstování s chodem farmy.

SHIV / Nepál

Spolupracujeme na výměnném programu se společností Shah Hemp Inno-Ventures (SHIV) v Nepálu, obchodní společností se sídlem v Káthmándú, která posiluje místní ekonomiku zpracováním a využitím konopí. SHIV používá konopné zdivo na přestavbu domů v Nepálu po ničivém zemětřesení v roce 2014, školí místní obyvatele v oblasti zpracování konopí a podílí se na vývoji textilních výrobků a potravin.

Hemp2020 Business Summit

Jsme hrdí na to, že jsme spoluorganizátory Hemp2020, každoročního obchodního summitu, který se koná v Polském Naklo Palace a kterého se účastní úspěšné konopné firmy, podnikatelé, investoři a aktivisté z celého světa.

ENCOD / FAAAT / Mezinárodní

Naši blízcí spolupracovníci – nadnárodní nevládní organizace a think-tank – pracují na posílení sociálních hnutí a neziskového sektoru. Zabývají se etickými, politickými, ekonomickými a sociálními otázkami souvisejícími s drogovou politikou a závislostí. Skupina se zasazuje o transparentní a měřitelné politiky, které vedou k posílení osobnosti a komunity, sociální spravedlnosti a zdraví.

V roce 2018 Hempoint spolu s FAAAT spolupořádal konferenci International Cannabis Policy Conference ve Vídni.

IMCPC / Mezinárodní

Celosvětová koalice založená v roce 2015 sdružující organizace pacientů po celém světě, pracujících v oblasti práv pacientů na konopnou léčbu. IMCPC se snaží o překonání kulturních obav z konopí, nelegálního užívání konopí jako léku a rozdílu ve vzdělávání pacientů a lékařů. Hempoint byl u vzniku této organizace, která každým dnem nabývá na významu.

KOPAC / Česká republika

Česká asociace pacientů na léčbu konopí. Organizace pracuje na širokém spektru vzdělávacích a vědeckých aktivit, které zajišťují práva uživatelů konopí a podporuje sociálně znevýhodněné pacienty se snahou zajistit jim potřebnou léčbu.

Spolek KONOPA / Česká republika

Organizace, která nabízí vzdělávání o konopí prostřednictvím veřejných seminářů a přednášek na českých školách různých stupňů. Spolek podporuje na konopí orientovaný udržitelný životní styl, konopí jako motor lokálního hospodářského rozvoje, energetické nezávislosti a ochrany životního prostředí.

TGAV / Polsko

Poradce / rozvoj podnikání: Pěstovat vesnici (TGAV) je veřejně soukromý projekt založený na podpoře rozvoje venkova v Polsku, spolupracující s místní samosprávou, příslušnými ministerstvy a regulačními orgány, podnikateli a investory.

Aktivity Michaela Krawitze a Kenziho Zemouliho

Podporujeme aktivity Michaela Krawitze a Kenziho Zemouliho, kteří roky podnikají kroky vedoucí k ukončení konopné prohibice na mezinárodní úrovni. https://kenzi.zemou.li/

Další zapojení

Mezinárodní Sdružení Farmářů Konopí

Indická Asociace Konopí